şarabın oksijenle dansı

Çiçek Hastalığı

ÇİÇEK HASTALIĞI Şarap ihmali hiç affetmez diye başlayalım. Şarabımız fermantasyonu tamamladıktan sonra, vaktimizin olmadığını düşünüp daha sonra aktarmak üzere ihmal ettiğimiz ya da aktarmayı unuttuğumuz ve damacanasını boğazına kadar doldurmadığımız şaraplarınızı aktarmak üzere açtığınızda bazen yüzen beyaz adacıkların olduğu ince beyaz bir tabakanın olduğu görülür. Beraberinde çoğunlukla bir oksidasyon ve uhu aseton tırnak cilasi gibi...

Şarabın Oksijenle Dansı

ŞARABIN OKSİJEN İLE DANSI Şarap yapılırken alkol fermantasyonu sırasında bol ama sonrasında çok az miktarda oksijen gerekir. Fazla oksijen teması oksidasyona neden olabilir. Şarabın oksitlenmesini, şarabı oluşturan unsurların bazılarının veya tamamının oksijen ile temas ve reaksiyon sonucunda şarabın kalitesini olumsuz olarak değiştirmesi olarak tanımlayabiliriz. Oksidasyon kolaylıkla burun ve damak ile tespit edilir. Laboratuvarda yapılan bazı testlerle...